Spoločnosť KRAAL, s.r.o. bola založená v roku 1994 s cieľom zabezpečiť pre trh v oblasti stavebníctva plechové šablónové strešné krytiny na základe materiálov s vyššou životnosťou ako sú hliníkové lakované plechy, medené a titanzinkové plechy. Dodávky krytín sú ponúkané ako systém spolu s doplnkovými klampiarskými konštrukciami. Postupom času spoločnosť začala výrobu a dodávku fasádnych šablón a panelov pre objekty so špecifickými požiadavkami.