Vyrábame rozličné klampiarske výrobky, medzi ktoré patria napr. parapety, lemovacie lišty, odkvapnice alebo úžľabné plechy. Výrobky ponúkame s možnosťou farebnej úpravy. Vyrábame aj doplnkové prvky, ako napr. zachytávače sneh či odvetrávacie prvky.