Zabezpečíme vám všetky práce a materiál potrebný pre realizovanie striech. Zhotovujeme projektové dokumentácie a na ich základe vám predložíme cenovú ponuku. Ak s ňou budete súhlasiť, môžeme sa pustiť do práce.

Služby, ktoré zahŕňajú realizácie striech zahŕňajú demontovanie starej krytiny a odkvapového systému, po nich nasleduje stavanie krovu, privezenie nového materiálu a odvoz starej krytiny. Ďalším krokom sú montážne práce - zaistíme montáž novej strešnej krytiny a všetkých súvisiacich doplnkov, montáž strešných okien a vymurovanie komína.

V závere sa postaráme o kompletné klampiarske práce, teda výrobu a montáž plechových líšt, oplechovanie strechy a komína a namontovanie odkvapového systému. Podľa požiadaviek zrealizujeme aj ďalšie klampiarske práce.