Naša spoločnosť sa podieľala na výrobe a montáži oplechovania stredových líšt, okenných líšt, štítových lišt, hrebeňa a oplechovania strešného svetlíka.