Naša spoločnosť sa podieľa na výrobe atypických výrobkov, ktoré sú presné ušité pre potreby zákazníka. Vyrobili sme napr. medenú komínovú striešku či prvky vzduchotechniky.

Medená komínová strieška Napoleonka


Foto zľava: medený sopúch, nerezový komín, nerezový sopúch, titánzinková komínová strieška


Prvky vzduchotechniky