Strešnú krytinu KRAAL vzor Šablóna kráľovská patrí taktiež medzi ľahké maloformátové skladané strešné krytiny. Jej prednosťami sú nízka hmotnosť, jednoduchá montáž, farebná stálosť a dlhodobá životnosť. Jej tvarovanie je odvodené z historického vzoru krytiny zo stredného Slovenska, čím je predurčená na použitie pri rekonštrukciách hodnotných, historických objektov, ale uplatnenie nájde aj ako silný výrazový prvok novostavieb.

Sklon strechy pre použitie šablóny kráľovskej je minimálne 25°. Jej formát a materiál však umožňuje vyskladanie aj komplikovanejších tvarov striech. Strešné krytiny KRAAL tvoria ucelený systém strešného plášťa, ktorý okrem základných prvkov zahŕňa širokú škálu príslušenstva.

Plošná hmotnosť:

Strešné krytiny KRAAL sa vyznačujú najmä svojou nízkou plošnou hmotnosťou. Pre jednotlivé materiály sú to tieto hodnoty:

Hliníkový plech 3,6 - 4,2 kg/m2
Medený plech 11,7 - 13,7 kg/m2
Titánzikovaný plech RHEINZINK 10,2 - 11,9 kg/m2


Spotreba:

Na pokrytie 1 m2 je potrebné 6,7 ks šablón ŠK.


zakladny prvok materialove prevedenie farebne prevedenie